top of page

Mae cydweithio’n allweddol…

Mae Clwstwr Maeth Cymru a Phrifysgol Aberystwyth yn falch iawn o fod yn cydweithio i gyflwyno’r rhaglen a ariennir gyffrous hon. Gan wneud cydweithio’n ganolog i beth rydym ni’n ei wneud, rydym ni hefyd yn gweithio’n agos â rhaglenni cymorth eraill a Llywodraeth Cymru, i sicrhau, gyda’n gilydd, ein bod ni’n bodloni ac yn rhagori ar anghenion newidiol y diwydiant a’r defnyddiwr.

Partneriaid cydweithredol...

AIEC

Bydd canolfan arloesedd a menter Aberystwyth yn darparu arbenigedd a chyfleusterau blaenllaw ym maes biowyddoniaeth, agri-tech, a’r sectorau bwyd a diod 

Arloesi Bwyd Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru yn  ddarparu cyngor ac anogaeth, cymorth technegol, syniadau arloesol, ac arweiniad ar gymhlethdodau rheoleiddio a deddfwriaethol

Clwstwr Diodydd

Mae’r Clwstwr Datblygu Diodydd wedi cael ei lansio fel rhan o raglen Clystyrau Llywodraeth Cymru, a’i nod yw cefnogi twf trwy gydweithio a chysylltu yn y diwydiant 

Clystyrau Bwyd a Diod

 

Clystyrau - ffordd newydd i wneud busnes yng Nghymru, syniadau newydd, partneriaid newydd, wedi ymrwymo i dwf busnes.

Prosiect Helix

Darparu cefnogaeth ar gyfer gynhyrchu bwyd, tueddiadau a gwastraff, i helpu gweithgynhyrchwyr ledled Cymru gynyddu cynhyrchiant a lleihau gwastraff 

tYFU 

CYMRU

Mae Tyfu Cymru yn paratoi tyfwyr a chynhyrchwyr ledled Cymru i addasu ar gyfer y dyfodol a sicrhau eu bod nhw mewn sefyllfa i fanteisio ar gyfleoedd datblygu a thyfu

bottom of page