• Natalie Rouse

#20PlantIach - Dydd IauBrecwast

Uwd - Bwyd cysur a bwyd llawn maetholion.


• Ceirch 40g,

• Llaeth 150ml (mwy neu lai i wneud cysondeb rydych chi'n ei fwynhau),

• 1 banana neu 1 llwy de o fenyn cnau


Rhowch geirch 40g mewn powlen ac ychwanegwch laeth 150ml. Rhowch yn y ficrodon am 2 funud. Nid oes angen i chi brynu’r ceirch ‘2 funud’ wedi’i becynnu ymlaen llaw.


Os hoffech chi gallwch ychwanegu dol llwy de o fenyn cnau ar ei ben neu ei droi i mewn NEU Ychwanegwch gyda banana wedi'i sleisio a mwynhewch y brecwast cysurus hwn.


Gellir ei ddefnyddio hefyd fel byrbryd ar gyfer plant sy'n llwglyd sy'n tyfu!Cinio

Pitsas tortilla


Yn debyg i pizza cartref, mae'n ffordd wych o ddefnyddio llysiau, cigoedd a thameidiau o gaws dros ben.


Defnyddiwch y tortilla yn lle sylfaen pizza. Ychwanegwch saws tomato 2tsp ar y gwaelod ac yna ychwanegwch pa bynnag haenau uchaf o'ch dewis ac ychwanegu caws.


Rhowch o dan y gril tan i'r caws meddalu

Dewis byrbryd neu ginio da.


Pryd Nos

Tsili Llysieuol

Ffordd dda o gynyddu protein heb ddefnyddio cig wrth gynyddu'r cynnwys carbohydrad a ffibr sy'n cael ei ryddhau'n araf.


Mae'r winwnsyn, moron, tomatos a phupur i gyd yn cynyddu'r cynnwys fitamin a mwynau yn ogystal ag ychwanegu blas.


Mae reis yn opsiwn da o garbohydradau sy'n rhyddhau egni'n araf i helpu gweithgaredd corfforol a ffocws meddyliol.Peidiwch ag anghofio rhannu eich creadigaethau gyda ni gan ddefnyddio #20PlantIach ar gyfryngau cymdeithasol!

0 views
Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2