• Natalie Rouse

#20PlantIach - Dydd Llun


Brecwast

Uwd, Banana a Menyn Cnau


Mae'r bwyd cysur hwn hefyd yn llawn maetholion, a gellir ei ddefnyddio hefyd fel byrbryd ar gyfer plant sy'n llwglyd sy'n tyfu!


• Ceirch 40g,


• Llaeth 150ml (mwy neu lai i wneud cysondeb rydych chi'n ei fwynhau),


• Opsiynol - 1 banana neu 1 llwy de o fenyn cnau daear


Rhowch geirch 40g mewn powlen ac ychwanegwch laeth 150ml. Rhowch yn y ficrodon am 2 funud. Nid oes angen i chi brynu’r ceirch ‘2 funud’ wedi’i becynnu ymlaen llaw.


Cinio

Pitsa cartref - yn gwneud 3 pitsa bach


Mae pitsas siop yn gallu defnyddio llawer o ychwanegion i wneud yn siŵr dydy’r gwaelod ddim yn colli ei siâp. Trwy wneud eich pitsa eich hun gallwch gadw llygad ar yr hyn sy'n mynd i mewn iddo ac ar ei ben. Mae sylfaen syml o flawd, olew a dŵr yn golygu does dim angen llawer o gynhwysion ac mae’n ffynhonnell o garbohydradau sy'n rhyddhau'n araf, ar ôl ei goginio.


Gorau po fwyaf o lysiau byddwch chi’n eu defnyddio fel haenau uchaf, gan eu bod yn ychwanegu fitaminau, mwynau a ffeibr.


Hefyd, mae ychwanegu ham, tiwna, cyw iâr neu ffa coch yn ffynhonnell dda o brotein.

Mae caws yn wych i sicrhau bod yr haen uchaf yn aros lle rydych chi am iddi wneud. Mae hefyd yn ffynhonnell dda o galsiwm a phrotein ond peidiwch â defnyddio gormod gan ei fod yn cynnwys llawer o frasterau dirlawn.

Pryd Nos Pastai’r Bwthyn – yn bwydo 4


Mae'r bastai hon yn ffordd wych o fwyta mwy o brotein a llysiau.

Gallwch ychwanegu nifer o lysiau eraill i'r gymysgedd i gael hyd oed rhagor o ffeibr fitaminau a mwynau.


Mae tatws yn ffynhonnell wych o fitamin C ac yn rhyddhau carbohydradau, ffeibr ac egni yn araf.


Mae briwgig eidion yn ffynhonnell dda o brotein sy'n helpu i drwsio a thyfu cyhyrau.

Gorau po leiaf o fraster sydd yn y cig ond yn aml mae hyn yn ei wneud yn ddrutach.

Peidiwch ag anghofio rhannu eich creadigaethau gyda ni gan ddefnyddio #20PlantIach ar gyfryngau cymdeithasol!

0 views
Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2