• Natalie Rouse

#20PlantIach - Dydd Mawrth
Brecwast

Smwddi

Diod gyflym wedi'i becynnu â maetholion.


Mae menyn cnau yn ffordd wych o ychwanegu brasterau da, fitamin B ac E, a mwynau fel magnesiwm, copr a manganîs.


Mae bananas yn ffynhonnell wych o botasiwm a ffibr.

• 1 llwy de o fenyn cnau

• llaeth 180ml

• 1 banana


Rhowch yr holl gynhwysion mewn cymysgydd a'u cymysgu gyda'i gilydd am 1 munud. Gallwch ychwanegu rhew os oes gennych rai yn y rhewgell.


Gallwch hefyd ychwanegu llysiau - rhowch gynnig arni !!


Cinio

Tatws siaced


Pobwch yn y popty am 40-55 munud yn 170, neu ficrodon am 8-10 munud.


Mae llenwadau tatws yn wych ar gyfer bwyd dros ben. Ychwanegwch lenwadau fel ffa, caws, tiwna a india-corn, tsili, cyw iâr.Pryd Nos

Stribedi cyw iâr, sglodion trwchus a salad crensiog - yn bwydo 3 o blant oed ysgol uwchradd neu 4 o blant oed ysgol gynradd


Mae defnyddio sbeisys ar fwydydd cyfarwydd yn ffordd dda o gynyddu profiadau blas heb gael blas cryf iawn, sy’n gallu bod yn annymunol.


Mae cyw iâr yn ffynhonnell brotein heb lawer o fraster ac mae'r sglodion trwchus wedi'u pobi/wedi'u rhostio yn opsiwn iachach na’u ffrio.


Mae tatws yn ychwanegu ffeibr a fitaminau.


Er mwyn cynyddu'r fitaminau a'r mwynau, ychwanegwch salad llysiau neu salad bach.

Sylwch - mae cluniau cyw iâr a choesau cyw iâr yn rhatach na bron cyw iâr.Peidiwch ag anghofio rhannu eich creadigaethau gyda ni gan ddefnyddio #20PlantIach ar gyfryngau cymdeithasol!

0 views
Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2