• Natalie Rouse

#20PlantIach - Dydd MercherBrecwast

Wy wedi'i sgramblo ar dost


• 2 wy

• Sblash o laeth

• 1 llwy de o fenyn

• 2 sleis o dost


Mewn padell, toddwch y menyn dros wres isel.


Craciwch yr wyau mewn powlen, ychwanegwch y llaeth a'u curo gyda'i gilydd.


Ychwanegwch y gymysgedd wyau i'r menyn wedi'i doddi a'i droi'n ysgafn dros wres canolig gyda llwy bren nes bod yr wyau'n ffurfio clystyrau meddal.


Gweinwch ar ddwy sleis o dost.


Cinio

Brechdan Ham


Nid oes angen i frechdanau fod yn ddiflas.

Gall brechdanau fod yn bryd bwyd llawn maetholion.Pryd Nos

Pasta pob tiwna – yn bwydo 3


Ffordd wych o gael plant i fwyta pysgod, heb flas cryf.


Mae pysgod yn ffynhonnell wych o brotein heb lawer o fraster.


Mae pasta yn garbohydrad amlbwrpas sy’n rhyddhau’n araf, ac mae’n cyd-fynd yn dda â sawsiau blas hufennog fel yr un yn y pasta pob hwn. Mae'r saws yn gymysgedd llawn calsiwm i helpu iechyd dannedd ac esgyrn.


Mae'r india-corn yn ychwanegu ansawdd, ffeibr, fitaminau a mwynau.
Peidiwch ag anghofio rhannu eich creadigaethau gyda ni gan ddefnyddio #20PlantIach ar gyfryngau cymdeithasol!

Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2