top of page
  • Writer's pictureNatalie Rouse

#£20PlantIach - Wythnos 1

Gadewch imi ddechrau trwy fod yn onest â chi ... Nid wyf yn honni fy mod yn Jamie Oliver neu Nigella Lawson yn y gegin! Ond, dwi'n fam (athrawes AKA bellach, cogydd, gweinyddes, glanhawr a diddanwr).

Fel maethegydd rwy'n treulio'r rhan fwyaf o fy nyddiau naill ai'n siarad am fwyd neu'n ymchwilio i dueddiadau bwyd iach newydd. Ond, wrth i'r amgylchiadau newid, fel llawer ohonoch chi dros yr ychydig fisoedd diwethaf, roeddwn i’n crafu fy ymennydd yn ceisio cynllunio a dod o hyd i amser i goginio 5 pryd ychwanegol yr wythnos, o lawenydd!

Roeddwn yn falch iawn o glywed bod Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y cynllun prydau ysgol gwerth £ 19.50 trwy gydol gwyliau'r haf, a hefyd am lwyddiant Marcus Rashford wrth argyhoeddi Llywodraeth y DU i wneud yr un peth. Rwy'n siŵr bod hyn yn rhyddhad i lawer o rieni.

Ond daeth dau gwestiwn i'm meddwl...

1) Pa mor bell allech chi ymestyn y £ 19.50 dros wythnos?

2) A yw'n bosibl cyrraedd y canllawiau maethol a argymhellir ar y gyllideb honno?

Dechreuais i feddwl ... a allwn i ddefnyddio fy ngwybodaeth fel maethegydd yn dda? Deuthum i'r casgliad mai dim ond un ffordd oedd darganfod yr atebion i'm cwestiynau. Felly ... penderfynais roi hyn ar brawf a rhannu fy nhaith gyda chi yn y gobaith y bydd hyn hefyd yn helpu i leddfu rhywfaint o'r pwysau o gynllunio prydau maethlon i'ch teuluoedd ar gyllideb. Dyma ni:


Wythnos 1

Yr hyn a ddysgais yr wythnos hon - Mae cynllunio'n allweddol!

Yn gyntaf, i weld pa mor bell y gallwn ymestyn y gyllideb, penderfynais ddefnyddio'r gyllideb £ 20 i greu cynllun prydau bwyd am 7 diwrnod ac i gwmpasu brecwast, cinio a swper (taflais ddanteithion melys i mewn hefyd). Mae'r llywodraeth wedi seilio'r £ 19.50 ar frecwast a chinio am 5 diwrnod, felly rydym eisoes wedi dangos sut y gellir ymestyn hyn ymhellach.

Mae canllawiau dietegol i gyd yn dda ac yn dda, ond mae'n rhaid gallu eu rhoi ar waith yn y byd go iawn. Mae'n bwysig, er y diwrnod, eich bod chi'n bwyta cymysgedd os yw'n brotein, carbohydrad a brasterau. Mae gan bob un o’r ‘macronutrients’ hyn rolau hanfodol wrth gynnal iechyd, cynorthwyo twf a darparu egni i'ch corff a'ch ymennydd.

Roeddwn i'n gwybod mai'r cam cyntaf fyddai cynllunio fy mhrydau bwyd ar gyfer yr wythnos, gan sicrhau diet cytbwys ond hefyd sicrhau fy mod yn gwneud y defnydd gorau o'r holl eitemau ar y rhestr.


Dyma'r cynllun pryd ar gyfer yr wythnos:A dyma’r rhestr siopa. I ychwanegu ymwadiad, mae'r prisiau'n amrywio yn ôl archfarchnad a goramser felly gallant amrywio o'r prisiau a hysbysebir.


Dilynwch ein diweddariadau dyddiol a fydd yn cynnwys y ryseitiau ar gyfer pob diwrnod.


Neu gallwch lawrlwytho'r Pecyn Wythnos Un sy'n cynnwys y cynllun prydau bwyd, y rhestr siopa a'r ryseitiau yma:

WELSH Healthy Kids Week One
.pdf
Download PDF • 9.19MB

Byddwch yn Greadigol


Dim ond un peth sydd ar ôl i chi ei wneud! Rhowch gynnig arni, byddwch yn greadigol, a dechreuwch rannu eich syniadau, ryseitiau a phrydau bwyd gyda ni trwy ddefnyddio #20PlantIach ar gyfryngau cymdeithasol!Tan yr wythnos nesaf, coginio hapus, a bwyta'n hapus!

6 views0 comments

Comments


bottom of page