top of page
  • Writer's pictureNatalie Rouse

Llinellau Cymorth Bwyd a Diod Cymru ar gyfer Gwneuthurwyr

Mewn ymateb i’r heriau cyfredol, mae Bwyd a Diod Cymru wedi sefydlu llinellau gymorth ar gyfer gwneuthurwyr bwyd a diod. Mae’r llinellau cymorth yn dod â sefydliadau o bob rhan o Gymru ynghyd i ddarparu cefnogaeth hygyrch i fusnesau bwyd a diod.


Mae’r math o gefnogaeth sy ar gael a’r manylion cyswllt isod. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r sefydliadau hyn os gallai’ch busnes elwa o’u cefnogaeth.


Cymorth ar gyfer…


Cynllunio Busnes a Chyllid

BIC Innovation

Alun Lewis: 07790 345509

Linda Grant: 07757 134344


Pobl a Sgiliau

Sgiliau Bwyd Cymru / LANTRA

Sarah Lewis: 07827 956765 - sarah.lewis@lantra.co.uk

Mia Peace: 07990 014079 - mia.peace@lantra.co.uk

Kathryn Mills: 07562 205172 - kathryn.mills@lantra.co.uk


Pobl a Sgiliau

Yr Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod (Cymru)

James Hicks: 07852278533 - j.hicks@nsafd.co.uk

Technoleg bwyd a datblygu cynnyrch newydd

Arloesi Bwyd Cymru

De Cymru - Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Rhiannon Richards: 07468 752237 - RBfacey-richards@cardiffmet.ac.uk - (Cymorth Technegol)

David Lloyd: 07770 825069 - dclloyd@cardiffmet.ac.uk

Martin Sutherland: 07770 701660 - msutherland@cardiffmet.ac.uk


Gogledd Cymru - Canolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai

Paul Roberts: 07810 647432 – robert5p@gllm.ac.uk

Anne-Marie Flinn: 07519 363187 – a.flinn@gllm.ac.uk


Canolbarth Cymru - Canolfan Fwyd Cymru, Cyngor Sir Ceredigion

Arwyn Davies: 07970 304701 – arwyn.davies@ceredigion.gov.uk

Angela Sawyer: 07855 253296 – angela.sawyer@ceredigion.gov.uk


Cynhyrchu ac awtomeiddio

Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch

Jason Murphy: 07940488689

Allforio

BIC Innovation

Linda Grant: 07757 134344


Cymorth a datblygu busnes i fusnesau cychwynnol gan gynnwys meysydd fel brandio, cynllunio strategol, datblygu'r farchnad a phrofion masnachu

Cywain – Menter a Busnes

Elen Llwyd Williams: 07843 023732 - elen.williams@menterabusnes.co.uk

Dewi Siôn Evans: 07964 354674 - dewi.evans@menterabusnes.co.uk


Datblygu Masnach

Rhaglen Masnach Bwyd a Diod Cymru

Neil Burchell: 07811 146633 - neil.burchell@totalfoodmarketing.co.uk

Bethan Jones: 07815 150376 - bethan@totalfoodmarketing.co.uk

Mae Busnes Cymru yn rhoi cyngor annibynnol am ddim i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.


Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000


Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan: https://www.businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy


Y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch ar gyfer Cylchlythyr Bwyd a Diod Cymru a Chylchlythyr Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru


Gwrthsefyll COVID-19: Hunanasesiad Gwneuthurwyr Bwyd a Diod


Mae'r offeryn hunanasesiad hwn wedi'i ddatblygu gan sefydliadau sy'n arbenigo mewn cefnogi cwmnïau bwyd a diod o Gymru i wella perfformiad mewn meysydd allweddol fel gwerthu, marchnata a thechnegol.


Ni ddisgwylir i ganlyniadau’r hunanasesiad hwn gael ei rannu y tu allan i'r busnes gyda’r bwriad o gael ei ddefnyddio fel offeryn defnyddiol i adnabod meysydd y weithred a allai elwa o gefnogaeth arbenigol.


Lawrlwythwch yr hunanasesiad

2 views0 comments
bottom of page