YMCHWIL A DATBLYGU, ARLOESI A CHYDWEITHIO

Yn Frwdfrydig Dros Ysbrydoli Arloesedd

Nod Clwstwr Maeth Cymru yw ysgogi ymchwil ar y cyd, datblygu cynhyrchion, mynediad at farchnadoedd newydd, a bod o fudd i economi Cymru yn ogystal ag iechyd maethol Cymru.

Nod y rhaglen gydweithredol hon yw galluogi cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i wella eu hysfa gystadleuol a thanategu cynaliadwyedd a thwf yn y dyfodol trwy gymhwyso gweithgareddau ymchwil a datblygu datblygedig.

 

Mae Rhaglen Bwydydd y Dyfodol yn cefnogi gweithgynhyrchwyr bwyd a diod masnachol yng Nghymru, sy’n dymuno ymgysylltu â phrosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol. Caiff y cymorth ei deilwra gan ganolbwyntio ar: 

  • Ymchwil a datblygu cydweithredol

  • Masnacheiddio effeithiol

  • Twf cynaliadwy

  • Gwella ysfa gystadleuol

  • Tanategu cynaliadwyedd

 

Caiff y prosiect hwn ei ariannu trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei gyflwyno trwy Brifysgol Aberystwyth a BIC Innovation, trwy glwstwr  Maeth Cymru.

Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2