top of page

YMCHWIL A DATBLYGU, ARLOESI A CHYDWEITHIO

Yn Frwdfrydig Dros Ysbrydoli Arloesedd

Nod Clwstwr Maeth Cymru yw ysgogi ymchwil ar y cyd, datblygu cynhyrchion, mynediad at farchnadoedd newydd, a bod o fudd i economi Cymru yn ogystal ag iechyd maethol Cymru.

Image-for-WIX-1.png
IMAGE-FOR-WIX2.png
Image-for-WIZ-3.png

Nod y rhaglen gydweithredol hon yw galluogi cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i wella eu hysfa gystadleuol a thanategu cynaliadwyedd a thwf yn y dyfodol trwy gymhwyso gweithgareddau ymchwil a datblygu datblygedig.

 

Mae Rhaglen Bwydydd y Dyfodol yn cefnogi gweithgynhyrchwyr bwyd a diod masnachol yng Nghymru, sy’n dymuno ymgysylltu â phrosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol. Caiff y cymorth ei deilwra gan ganolbwyntio ar: 

  • Ymchwil a datblygu cydweithredol

  • Masnacheiddio effeithiol

  • Twf cynaliadwy

  • Gwella ysfa gystadleuol

  • Tanategu cynaliadwyedd

 

Caiff y prosiect hwn ei ariannu trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei gyflwyno trwy Brifysgol Aberystwyth a BIC Innovation, trwy glwstwr  Maeth Cymru.

bottom of page