Cydweithio

I LWYDDO

Bwydydd y Dyfodol

Rhaglen gyffrous sydd wedi cael ei dylunio i ddarparu arbenigedd ymchwil a datblygu o’r radd flaenaf mewn maeth, technoleg a gwyddor bwyd, i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol yng Nghymru sy’n ceisio datblygu cynhyrchion iach, sy’n creu marchnadoedd newydd.


Nod y rhaglen gydweithredol hon yw galluogi cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i wella eu hysfa gystadleuol a thanategu cynaliadwyedd a thwf yn y dyfodol trwy gymhwyso gweithgareddau ymchwil a datblygu datblygedig.

 

Datrys heriau trwy ymchwil a datblygu... 

Trwy weithio’n agos â’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, nod Rhaglen Bwydydd y Dyfodol yw cynhyrchu gwerth yn sgil datblygu cyfleoedd a gynhyrchir o ymchwil cydweithredol a datblygu atebion ymchwil a datblygu i anghenion y diwydiant. 

Protein

 

amgen 

Beth allwn ni ei gynhyrchu yng Nghymru i gynyddu cynaliadwyedd ein cadwyn gyflenwi bwyd a darparu bwydydd sydd o fudd maethol?

AMDANOM NI
Ein cenhadaeth
ein cymorth
 
Cysylltu â ni

© 2019 BIC Innovation Ltd

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

BIC Innovation Ltd

Parc Gwyddoniaeth Menai, Ynys Môn, LL60 6AG

Parc Technoleg Pencoed, Pen-y-bont, CF35 5HZ

​​

Ffon: 01248 671 101​ / 01656 861 536

futurefoods@bic-innovation.com

1/2