top of page

Cydweithio

I LWYDDO

Bwydydd y Dyfodol

Rhaglen gyffrous sydd wedi cael ei dylunio i ddarparu arbenigedd ymchwil a datblygu o’r radd flaenaf mewn maeth, technoleg a gwyddor bwyd, i fusnesau bwyd a diod uchelgeisiol yng Nghymru sy’n ceisio datblygu cynhyrchion iach, sy’n creu marchnadoedd newydd.


Nod y rhaglen gydweithredol hon yw galluogi cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i wella eu hysfa gystadleuol a thanategu cynaliadwyedd a thwf yn y dyfodol trwy gymhwyso gweithgareddau ymchwil a datblygu datblygedig.

About

Datrys heriau trwy ymchwil a datblygu... 

Trwy weithio’n agos â’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, nod Rhaglen Bwydydd y Dyfodol yw cynhyrchu gwerth yn sgil datblygu cyfleoedd a gynhyrchir o ymchwil cydweithredol a datblygu atebion ymchwil a datblygu i anghenion y diwydiant. 

Protein

 

amgen 

Beth allwn ni ei gynhyrchu yng Nghymru i gynyddu cynaliadwyedd ein cadwyn gyflenwi bwyd a darparu bwydydd sydd o fudd maethol?

AMDANOM NI

Rhaglen gyffrous sydd wedi cael ei dylunio i ddarparu arbenigedd ymchwil a datblygu o’r radd flaenaf...

 

Ein cenhadaeth

Ein nod yw cefnogi’r diwydiant i chwarae eu rhan yn nhargedau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer twf, yng Nghynllun Gweithredu Bwyd a Diod Cymru.

ein cymorth

Ysgogi ymchwil a datblygu i ddatrys heriau a amlygwyd gan y diwydiant…

Contact

Ymunwch â'n rhestr bostio

Peidiwch byth â cholli diweddariad

bottom of page