top of page
  • Writer's pictureNatalie Rouse

Cyfres Mewnwelediad Ar-LeinDros y wythnosau nesaf, bydd Future Foods Byddwn yn cynnal cyfres o weminarau sy'n canolbwyntio ar Ymchwil a Datblygu, gan archwilio'r tueddiadau diweddaraf mewn arloesi ar y cyd â gofynion defnyddwyr a chwsmeriaid. Bydd y gweminarau yn rhoi cyfle i agor trafodaethau, ystyried syniadau a datblygu cydweithredu prosiect posibl.


Cymerwch gip isod ar y gweminarau a drefnwyd a chofrestrwch heddiw!

 

Dydd Iau 25 Mehefin 9.15yb - 10.00yb


Beth yw'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf ar draws y sector hwn? Sut gallai cydweithredu helpu i ddatblygu prosiectau ar gyfer y rhanbarth - cynhyrchion iach, seilwaith, datblygu diwydiant, economi gylchol. 


Dydd Iau 9 Gorffennaf 9.15yb - 10.00yb

Mae'r duedd protein yn parhau i dyfu oherwydd cyfoeth o fuddion iechyd cysylltiedig. Beth yw'r negeseuon allweddol y mae defnyddwyr yn prynu i mewn iddynt, a sut y gall hyn siapio meysydd posibl ar gyfer datblygu cynnyrch? 


Dydd Iau 16 Gorffennaf 9.15yb - 10.00yb

Beth yw'r sefyllfa gyda CBD? O dan y rheoliadau cyfredol pa gynhyrchion posibl a allai gyflawni'r buddion iechyd cysylltiedig a ffitio tueddiadau defnyddwyr?


 


Dydd Iau 23 Gorffennaf 9.15yb - 10.00yb
Mae COVID-19 wedi gwneud i lawer o ddefnyddwyr ailystyried beth mae ‘bwyta’n iach’ yn ei olygu iddyn nhw. Beth yw'r tueddiadau bwyd / diod y mae defnyddwyr yn buddsoddi ynddynt, i wella imiwnedd? Pam mae microbiome'r perfedd yn sylfaenol i iechyd a sut mae'r ffactorau hyn wedi cynorthwyo twf mewn maeth personol?


 

Os ydych chi'n weithgynhyrchwr bwyd a diod masnachol yng Nghymru sy'n dymuno cymryd rhan mewn ymchwil a datblygu cydweithredol, gyda'r nod o ddatblygu cynnyrch iach neu wella manteision maethlon eich cynnyrch presennol, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

6 views0 comments

Comments


bottom of page